0652610005

Losos – semene žlezde lososa (DNK)

Seme je sperma muške ribe, zatvorena u ljusku tankog filma. Seme sadrži vredne proteine i masti. U semenu ima malo masti, ali ova veoma vredna mast sadrži omega-3 masne kiseline koje sprečavaju mogućnost srčanog udara, moždanog udara i ateroskleroze. Najviše masnih kiselina nalazi se u semenu ribe jesetri i lososa. Šezdesetih godina XIX veka švajcarski lekar Mišer je izolovao novu supstancu iz semena rajnskog lososa i nazvao je “nuklein”. U daljim studijama, nuklein je podeljen na protein (protamin) i kiseli ostatak, nazvan nukleinska kiselina.

Dezoksiribonukleinska kiselina (DNK) obezbeđuje skladištenje, prenošenje na potomke i sprovođenje genetskog programa za razvoj i funkcionisanje živih organizama.

Savremene studije su potvrdile da riba lososa ne boluje od zaraznih i onkoloških bolesti. Ribe slične lososu su najstarije po poreklu ribe koje su preživele do danas. DNK lososa sadrži drevne gene koji pružaju zaštitu od infekcija, raka i autoimunih procesa.

Od 1970-ih nukleinske kiseline su izolovane iz različitih izvora: pilećih eritrocita, timusa teleta itd. Međutim, seme lososa pokazalo se kao izvor DNK koji najviše obećava. Nukleinske kiseline lososovog mleka imaju najefikasnije farmakološko dejstvo, uključujući imunotropno.

Nukleoproteini lososovog semena smanjuju nivo holesterola u krvi, poboljšavaju reproduktivne funkcije, povećavaju otpornost na infekciju patogenim organizmima, pojačavaju intracelularni metabolizam normalno funkcionisanih ćelija i koriguju ga u oštećenim ćelijama.

Biološki aktivne supstance iz semena lososove ribe deo su kompleksa FUKOIDAN JOD, kao i preparata ZAŠTITA.