0652610005

Mleč čine spermtozoidi mužjaka ribe obmotani tankom opnom. Mleč sadrži važne proteine i masti. Mleč sadrži malo masti, ali ove masti imaju visok sadržaj omega-3 masnih kiselina koje sprečavaju mogućnost pojave srčanog udara, moždanog udara i ateroskleroze. Najviše masnih kiselina se može naći u jesetri i mleču lososa.

Šezdesetih godina XIX veka, švajcarski lekar Mišer je izolovao novu supstancu iz mleča rajnskog lososa i nazvao ga “nukleinom”. Tokom daljih istraživanja, nuklein je podeljen na protein (protamin) i kiselinski ostatak, koji se zove nukleinska kiselina.

Dezoksiribonukleinska kiselina (DNK) obezbeđuje skladištenje, prenos na potomke i primenu genetskog programa za razvoj i funkcionisanje živih organizama. 

Savremene studije su potvrdile da ribe iz porodice lososa ne pate od zaraznih i onkoloških bolesti. Salmonidi su najstarija riba koja je preživela do danas. Lososova DNK sadrži drevne gene koji štite od infekcija, kancera i autoimunskih procesa.

Od sedamdesetih godina prošlog veka, počelo se sa izolovanjem nukleinskih kiselina iz različitih izvora: eritrocita pilića, timusa teladi i sl. Međutim, mleč lososa se pokazao kao izvor DNK koji najviše obećava. Nukleinske kiseline iz mleča lososa imaju najefektivnije farmakološko dejstvo, uključujući i imunotropno.

Nukleoproteini mleča lososa smanjuju nivo holesterola u krvi, poboljšavaju reproduktivne funkcije, povećavaju antiinfektivnu otpornost na infekciju patogenim organizmima, poboljšavaju intracelularni metabolizam normalno funkcionišućih ćelija i koriguju ga u oštećenim ćelijama.

Biološki aktivne supstance iz mleča lososa ulaze u sastav kompleksa IMUNOSTIMUL DOKTOR MORE, koji jača imunološki sistem organizma i štiti ga od nepovoljnih faktora spoljašnje sredine. Brzo zaustavlja razvoj prehlade i virusnih infekcija